بازديد دکترمحمدحسین_فقیه شهردار جویبار از اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح شهر (باغبان محله) توسط واحد عمرانی شهرداری جویبار