به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر جويبار با حضور آيت اله نادعلي زاده امام جمعه دكتر محمد حسين فقيه شهردار و سركار خانم آذر خاتمي رئيس شوراي شهر كمال رستمعلي فرماندار شهرستان جويبار و فرماندهي انتظامي ،معاون فرماندار و ديگر مسئولين شهرستاني با مردم در راستاي تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي در محل مصلي الغدير جويبار برگزار گرديد