شهردار جویبار در حکمی جداگانه آقایان یاسر گلتبار و محمد حسین جهانیان و امین بابانژاد را به ترتیب به عنوان سرپرست واحد سد معبر ، سرپرست واحد ممیزی املاک ، سرپرست واحد فضای سبز شهرداری جویبار منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جویبار، عصر امروز #دکترمحمدحسین فقیه شهردار جویبار در حکم های جداگانه آقایان یاسرگلتبار را به عنوان سرپرست واحد سدمعبر و امين بابان‍ژاد را به عنوان سرپرست واحد فضای‌سبز  و همچنین محمدحسین جهانیان را به عنوان سرپرست واحد ممیزی املاک شهرداری جویبار منصوب کرد