برگزاري مراسم زيارت عاشورا در نمازخانه شهرداري جويبار