بازديددکترمحمدحسین فقیه شهردار و سرکار خانم آذرخاتمی ریاست محترم شورای اسلامی از اقدامات واحد عمرانی در ساختمان شماره دو آتش نشانی شهرداری جویبار