به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر جويبار جلسه ستاد ساماندهي سواحل شهرستان جويبار به رياست خدابنده معاونت محترم فرماندار شهرستان و با حضور دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار ،دبير بذرافشان نائب رئيس محترم شوراي شهر ،جانشين نيروي انتظامي و ديگر اعضاي ستاد در محل دفتر شهردار برگزار شد