تصاويري از استقبال مسافران نوروزي از اجراي جشنوراه موسيقي اقوام در ساحل نمونه گردشگري چپكرود شهرداري جويبار

با حضور دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار و سركار خانم آذر خاتمي رئيس محترم شوراي اسلامي شهر و سيد حسين ميري عضو شوراي اسلامي شهر جويبار برگزار شد