به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر جويبار سركار خانم آذر خاتمي رياست محترم شوراي اسلامي شهر جويبار و كمال رستمعلي فرماندار محترم شهرستان جويبار به همراه مسئولين شهري و ورزشكاران و همچنين با حضور شهروندان عزيز جويباري با حضور در محل ميدان كشتي از زهرا شيدايي تكواندوكار جويباري در وزن منهاي 57 كيلوگرم تيم ملي بانوان كه در بيست و پنجمين دوره رقابت هاي تكواندو قهرماني آسيا با حضور 386 تكواندوكار از 34 كشور در چانچئو كره جنوبي مدال برنز رقابت هاي آسيايي را كسب كرد استقيال كرد