برگزاری مراسم عزاداری در روزهای پایانی ماه صفر توسط شهرداری جویبار به مدت ۳ روز