بازديد علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه مهندس شيداله آقايي از عمليات لايروبي كانال هاي سطح شهر توسط واحد عمران شهرداري جويبار

 

بازديد علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه مهندس شيداله آقايي از اجراي عمليات لايروبي كانال هاي سطح شهر توسط واحد عمران شهرداري جويبار

علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار در همين خصوص بيان نمودند: با اشاره به اينكه نظافت عمومي از مهمترين كارهاي شهرداري است براي جلوگيري از آب گرفتگي كوچه ها و معابر سطح شهر و حوادث غير مترقبه در فصل بارندگي  عمليات لايروبي كانالها در شهر آغاز شد.

وي اضافه كرد با عنايت به اينكه مهمترين عامل آب گرفتگي خيابان هاي سطح شهر وجود زباله هايي است كه توسط مغازه داران و دست فروشان به داخل جوي آب و كانال ها ريخته مي شود و مانع بسته شدن دريچه كانال ها مي كردد. ازشهروندان عزيز به خصوص كسبه خيابان هاي اصلي و فرعي شهر تقاضا كرد ازريختن زباله در داخل جوي آب ها و كانال ها خودداري كنند.