دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار با بیان اینکه داشتن بالابر برای شهرداری یکی از ضرورات اساسی پیشبرد امورات تاسیساتی و خدماتی بوده ،افزود با تلاش و کوشش همکاران عزیزم در شهرداری و شورای اسلامی شهر جویبار توانسته ایم یک دستگاه بالابر هیدرولیکی چند منظوره را خریداری نمائیم.

دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار از خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیکی چند منظوره با وزن ۳۱۵۰ کیلوگرم،با هزینه بالغ بر ۲ میلیارد و چهارصد میلیون ریال خبر داد.

دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار با بیان اینکه داشتن بالابر برای شهرداری یکی از ضرورات اساسی پیشبرد امورات تاسیساتی و خدماتی بوده ،افزود با تلاش و کوشش همکاران عزیزم در شهرداری و شورای اسلامی شهر جویبار توانسته ایم یک دستگاه بالابر هیدرولیکی چند منظوره را خریداری نمائیم.

محمد نژاد در رابطه با موارد استفاده بالابر خریداری شده برای ماموریت های آتش نشانی در اطفائ حریق تا ارتفاع ۱۲ متر ،تصادفات جاده ای و آوار برداری ،اصلاح و هرس درختان ،تعویض روشنایی و … مورد استفاده قرار می گیرد.