در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تجلیل از بانوان محجبه ، فرماندار محترم شهرستان جویبار، ریاست محترم شورای اسلامی شهر جویبار، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جویبار و عوامل شهرداری با حضور در پارک شهدا خوشنام جویبار

در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تجلیل از بانوان محجبه ، فرماندار محترم شهرستان جویبار، ریاست محترم شورای اسلامی شهر جویبار، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جویبار و عوامل شهرداری با حضور در پارک شهدا خوشنام جویبار، ضمن ادای احترام به مقام شهدا خوشنام از بانوان محجبه در پارک تجلیل کردند ، همچنین این اقدام ارزشمند و پسندیده در ساحل چپکرود نیز با حضور ریاست شورای اسلامی شهر جویبار و عوامل شهرداری جویبار انجام پذیرفت