نشست صميمي دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار با پرستل واحد آتش نشاني شهرداري جويبار

نشست صميمي دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار با پرستل واحد آتش نشاني شهرداري جويبار همراه با بررسي و پيگيري مشكلات آن ها در زمينه ماشيتن آلات و ابزارهاي آتش نشاني براي خدمت رساني هرچه بهتر به شهروندان