به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جویبار؛ در راستای بهبود منظر شهری و با هدف ایجاد محیط شهری زیبا و ایجاد نشاط در بین شهروندان واحد فضای سبز شهرداری به منظور جلب رضایت هر چه بیشتر شهروندان در حال کاشت گل در سطح شهر می باشد. لذا از شهروندان عزیز شهر جویبار تقاضا می شود با توجه به فواید فضای سبز و اثر بخشی آن در زیبایی سیمای شهری در حفظ و نگهداری گلها کوشا باشند و در نگهداری این فضاها با واحد فضای سبز شهرداری همكاری کنند.