بازدید دکترمحمدحسین فقیه شهردار جویبار و سرکار خانم آذرخاتمی ریاست محترم شورای اسلامی شهر جویبار از اجرای عملیات آسفالت کوچه های خاکی در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری جویبار (شهید دهقان_لاله)