ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي اسلام و شهيدان نيروي انتظامي اين هفته را با اهداي هديه و شاخه گل به وي و همكارانش تبريك گفتند

همزمان با گراميداشت هفته نيروي انتظامي علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه سركار خانم آذر خاتمي رئيس شوراي اسلامي شهر و ديگر اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر جويبار  و همكاران شهرداري با سرهنگ جعفري فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهر جويبار ديدار كرده و ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي اسلام و شهيدان نيروي انتظامي اين هفته را با اهداي هديه و شاخه گل به وي و همكارانش تبريك گفتند.