دیدار دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار با ساکی معاون بین الملل وزارت کشور در خصوص خواهر خواندگی جویبار با ماخاچ قلعه داغستان در مراحل پایانی و قول مساعدت که انشااله سریع تر این کار انجام شود و منجر به یک تفاهم نامه همکاری با این شهر کشتی خیز و توریستی گردد.

دیدار دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار با ساکی معاون بین الملل وزارت کشور در خصوص خواهر خواندگی جویبار با ماخاچ قلعه داغستان در مراحل پایانی و قول مساعدت که انشااله سریع تر این کار انجام شود و منجر به یک تفاهم نامه همکاری با این شهر کشتی خیز و توریستی گردد.

گفتنی است پیش از این نیز همت محمد نژاد شهردار جویبار در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که در مورخ ۱۶/۴/۹۹ در محل شهرداری برگزار شده بود در خصوص پیشنهاد خواهر خواندگی

شهرداری جویبار با شهرداری ماخاچ قلعه مرکز داغستان ،اعلام نمود:شهرداری مخاچ قلعه نسبت به این پیشنهاد اعلام موافقت کرد که در این راستا طرح معاملاتی این خواهرخواندگی توسط مشاور در چهار جلد به اتمام رسیده و مراحل آن در حال انجام است.

.وی افزود:نگاه ما به جویبار نگاه بین المللی است و با امضاء این تفاهم نامه اتفاقات خوبی برای این شهرستان رقم می خورد