تداوم اجرای عملیات آسفالت کوچه های خاکی با هدف بهبود در حمل و نقل محلی و رفاه حال شهروندان در جویبار به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جویبار؛ از آنجایی که یکی از مطالبات اصلی شهروندان بهسازی و زیباسازی شهری می باشد در همین راستا  به منظور رفاه حال شهروندان،بهبود تردد خودروها،عدالت در اجرای پروژه های عمرانی و رسیدن به استاندارد های مطلوب شهری عملیات آسفالت کوچه های خاکی سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری به صورت مستمر در حال انجام می باشد.