به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر جويبار ملاقات مردمي دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار و مهندس كامبيز مدانلو معاون شهردار با مردم به صورت حضوري و غيرحضوري در راستاي تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي در محل دفتر شهردار برگزار شد.