بازديددکترمحمدحسین فقیه شهردار جویبار به همراه مهندس فکری مسئول حراست شهرداری از طرح دریا همراه با ارائه آخرین گزارشات از چگونگی روند ساماندهی طرح دریا توسط آقاپور مسئول طرح دریا